Samorząd (20)

Skarbnik

03-04-2018 11:37

Skarbnik Gminy jest jednocześnie Kierownikiem Referatu Finansowego, do którego w szczególności należy:

Dowiedz się więcej

Sekretarz

03-04-2018 11:37

Do zakresu obowiązków Sekretarza Gminy, który jest jednocześnie kierownikiem Referatu Organizacyjnego należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

Dowiedz się więcej

Rada Gminy

03-04-2018 11:35

RADA GMINY BARANÓW

Dowiedz się więcej

Wójt Gminy Baranów

03-04-2018 11:35

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

Dowiedz się więcej