Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (RPA)

03-04-2018 11:48

Do zadań Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych należą sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej, a w szczególności:przygotowanie wspólnie z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programu profilaktycznego,

  1. Przygotowanie wspólnie z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programu profilaktycznego,
  2. Bieżąca koordynacja zadań wynikających z gminnego programu,
  3. Współpraca z instytucjami i organizacjami w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  4. Wdrożenie i propagowanie na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych,
  5. Szukanie poparcia dla działań na rzecz zmniejszania rozmiarów problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie oraz innych patologii społecznych.
Czytany 3518 razy