Biuro Ochrony Informacji Niejawnych (BO)

03-04-2018 11:48

Do zadań Biura Ochrony Informacji Niejawnych należą sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej, a w szczególności:

 1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
 2. Ochrona systemów i sieci informatycznych,
 3. Zapewnienie ochrony Urzędu,
 4. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 5. Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 6. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 7. Przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających, prowadzonych w odniesieniu do osób ubiegających się o stanowiska lub zlecenie pracy, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową,
 8. Prowadzenie wykazu stanowisk pracy i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych.
 9. Przygotowanie, wysyłanie i odbieranie przesyłek z poczty specjalnej,
 10. Doręczenie korespondencji niejawnej w obrębie Gminy Baranów,
 11. Przekazywanie korespondencji niejawnej upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy w Baranowie,
 12. Nadzór nad opracowywaniem i przechowywaniem materiałów zastrzeżonych  przez upoważnionych pracowników Urzędu,
 13. Archiwizacja dokumentów niejawnych w Urzędzie Gminy w Baranowie,
 14. Współpraca z pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie szkoleń, kontroli i ochrony informacji niejawnych.
Czytany 3321 razy