Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

07-08-2018 08:58

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje o terminach posiedzeń Komisji w 2024 roku

 

 Terminy posiedzeń Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych              w Baranowie

 

09.01.2024 r. / 13.02.2024 r. / 12.03.2024 r. / 09.04.2024 r. / 07.05.2024 r. / 11.06.2024 r. / 09.07.2024 r. / 13.08.2024 r. / 10.09.2024 r. / 08.10.2024 r. / 12.11.2024 r. / 10.12.2024 r.

 

Posiedzenia Komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Baranów, Rynek 21, I piętro, sala nr 15           (sala narad).

 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie informuje, że odbywają się spotkania grupy wsparcia dla osób z rodzin, gdzie występuje problem uzależnień i przemocy. Forma ta skierowana jest dla osób chcących podjąć działania w kierunku zdrowienia systemu rodzinnego i poszczególnych jego członków, oraz zapobiec negatywnym skutkom, jakie spowodowało uzależnienie członka rodziny lub stosowana w rodzinie przemoc . Spotkania grupy odbywają się w formie warsztatowej w Urzędzie Gminy Baranów, w piątki od 17:30 do 19:00 (najczęściej raz w miesiącu, jednak częstotliwość dostosowana jest do potrzeb grupy).

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie GOPS Baranów, Rynek 21 lub telefonicznie 62 74 10 041.

Skład GKRPA: Anna Paczkowska - przewodnicząca, Karolina Paprocka, Iwona Głowik, Agnieszka Sitek, Sylwia Gąszczak. 

 

 

 

Czytany 8701 razy