Kontakt

Wykaz kontaktów pracowników Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.

Adresy do komunikacji elektronicznej obowiązujące w Urzędzie Gminy w Baranowie to :

email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

skrytka EPUAP : /j3gn84t7xi/skrytka

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Administrator danych osobowych.                                                                                               
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Baranów z siedzibą przy ul. Rynek 21 w Baranowie.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a)   listownie: Urząd Gminy w Baranowie, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów.
b)   przez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
c)   przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: /j3gn84t7xi/skrytka
d)   telefonicznie: (62) 74 10 000.

Inspektor ochrony danych.
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Michał Bartela. Można się z nim kontaktować poprzez e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Do IOD w Urzędzie należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Urząd , w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Cel i podstawy przetwarzania.  
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazwanego dalej RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Urząd Gminy Państwa wniosek przekazał.
Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Urząd Gminy zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych.
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
·  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
·  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;;
·  prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
·  prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 

Klauzula informacyjna dla użytkowników serwisu społecznościowego Facebook, YouTube korzystających z profilu Urzędu Gminy

Polityka prywatności
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Urzędu Ochrony Danych Osobowych zostały określone w naszej Polityce Prywatności http://www.baranow.pl/gmina/polityka-prywatnosci

 

URZĄD GMINY W BARANOWIE

Rynek 21

63-604 Baranów

 

Bogumiła Lewandowska-Siwek

Wójt Gminy Baranów

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

wew. 100

tel. +48 62 74 10 000

 

pokój nr

201

SEKRETARIAT

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

wew. 100

tel. +48 62 74 10 000

fax. +48 62 74 10 005

pokój nr

200

 

 

Ilona Skiba

Sekretarz Gminy Baranów

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

wew. 102

tel. +48 62 74 10 002

 

pokój nr

202

 

Marzena Żłobińska

Skarbnik Gminy Baranów

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

wew. 103

tel. +48 62 74 10 003

 

pokój nr

203

 

Ewa Brzozowska

Radca prawny

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

wew. 104

tel. +48 62 74 10 004

 

pokój nr

106

Michał Bartela

Inspektor Ochrony Danych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

pokój nr

106

 

BIURO RADY GMINY BARANÓW

Małgorzata Fras

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

wew. 106

tel. +48 62 74 10 006

 

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

 

Klaudia Figiel

Inspektor ds. kancelaryjnych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Bożena Lorenc

Inspektor ds. kadr i płac

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

wew. 116

tel. +48 62 74 10 016

 

pokój nr

205

 

Iwona Głowik

Inspektor ds. obrony cywilnej i działań kryzysowych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

wew. 117

tel. +48 62 74 10 017

 

pokój nr

205

Ireneusz Grzesiński

Kierowca

   

 

Arkadiusz Krawczyk

Kierowca

 

 

tel. +48 609 137 442

 

-

 

Maria Piszczałka

Pracownik gospodarczy Murator

 

 

tel. +48 517 262 677

 

-

REFERAT FINANSOWY

 

Renata Matysiak

Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

wew. 110

tel. +48 62 74 10 010

 

pokój nr

003

 

Agnieszka Pichlak

Inspektor ds. wymiaru podatku

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

wew. 111

tel. +48 62 74 10 011

 

pokój nr

003

 

Patrycja Lorek

Inspektor ds. budżetu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

wew. 113

tel. +48 62 74 10 013

 

pokój nr

206

 

Iwona Giezek

Inspektor ds. księgowych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

wew. 114

tel. +48 62 74 10 014

 

pokój nr

 206

Anna Jańska

Podinspektor ds. księgowych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

wew. 115

tel. +48 62 74 10 015

 

pokój nr

 206

Marta Parzonka-Adamska

Podinspektor ds. windykacji i egzekucji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

wew. 148

tel. +48 62 74 10 048

 Biuro

obsługi

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I INWESTYCJI

 

Andrzej Kiedos

Kierownik

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

wew. 120

tel. +48 62 74 10 020

 

pokój nr

303

 

Magdalena Cebula

Podinspektor ds. ochrony środowiska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

wew. 123

tel. +48 62 74 10 023

 

pokój nr

302

 

Ewelina Jabłońska

Inspektor ds. planowania przestrzennego

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

wew. 121

tel. +48 62 74 10 021

 

pokój nr

302

 

Magdalena Kupczak

Inspektor ds. inwestycji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

wew. 122

tel. +48 62 74 10 022

 

pokój nr

302

 

Aleksandra Piędzioch

Podinspektor ds. inwestycji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

wew. 124

tel. +48 62 74 10 024

 

pokój nr

101

Maciej Howis

Z-ca kierownika

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

wew. 126

tel. +48 62 74 10 026

pokój nr

101

 

 

Agnieszka Krawczyk - Sodomska

Inspektor ds. zamówień publicznych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

wew. 125

tel. +48 62 74 10 025

 pokój nr

101

Agnieszka Biniek

Inspektor ds. funduszy pomocowych i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

wew. 132

tel. +48 62 74 10 032

 

REFERAT ROZWOJU GMINY, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI

 

Bartosz Malinowski

Kierownik

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

wew. 130

tel. +48 62 74 10 030

 

 

 

Malwina Bochyńska

Inspektor ds. funduszy pomocowych i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

wew. 132

tel. +48 62 74 10 032

 

 

Mirosław Sokołowski

Podinspektor ds. sportu, kultury i promocji gminy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

wew. 133

tel. +48 62 74 10 033

 

 

Mateusz Niechciał

Inspektor ds. sportu, kultury i promocji gminy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator ds. dostępności

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

wew. 131

tel. +48 62 74 10 031

 

Informatyk

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. +48 502 297 747  

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

Sylwia Adamska

Kierownik

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

wew. 108

tel. +48 62 74 10 008

 

pokój nr

102

 

Natalia Giel

Inspektor ds. obywatelskich

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

wew. 109

tel. +48 62 74 10 009

 

pokój nr

102

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 

Sylwia Szmaja

Kierownik CUW

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

wew. 151

tel. +48 62 74 10 051

 

 

 

Małgorzata Burlikowska

Główny księgowy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

wew. 152

tel. +48 62 74 10 052

 

 

 

Emilia Błażejewska

Inspektor ds. oświaty

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

wew. 153

tel. +48 62 74 10 053

 

 

 

Paulina Dembska

Referent ds. księgowości

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

wew. 154

tel. +48 62 74 10 054

 

 

Małgorzata Wróblewska-Nowak

Inspektor ds. księgowości

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

wew. 155

tel. +48 62 74 10 055

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Wiśniewska Małgorzata

Kierownik

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

wew. 140

tel. +48 62 74 10 040

 

pokój nr

107

 

Anna Paczkowska

Starszy pracownik socjalny

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

wew. 141

tel. +48 62 74 10 041

 

pokój nr

107

Aldona Sucha

Pracownik socjalny

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

wew. 142

tel. +48 62 74 10 042

 

pokój nr

107

 

Sylwia Gąszczak

Starszy referent ds. funduszu alimentacyjnego/ Pracownik socjalny

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

wew. 143

tel. +48 62 74 10 043

 

pokój nr

107

 

Sylwia Rozwadowska

Pracownik socjalny/ Klub Seniora Mroczeń

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

wew. 144

tel. +48 62 74 10 044

 

KLUB SENIORA

wew. 147

tel. +48 62 74 10 047

 

 

pokój nr

107

Anna Laske

Inspektor ds. świadczeń wychowawczych i rodzinnych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

wew. 145

tel. +48 62 74 10 045

pokój nr

001

 

Ewa Pachołek

Inspektor ds. świadczeń wychowawczych i rodzinnych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wew. 146

tel. +48 62 74 10 046

 

pokój nr

001

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. FELIKSA HRABIEGO WĘŻYKA W BARANOWIE

 

Edyta Lesiak

Dyrektor

 

Filia w Baranowie

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Filia w Mroczeniu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Filia w Słupi pod Kępnem

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

tel. +48 62 74 10 060

 

 

tel. +48 62 74 10 061

 

 

tel. +48 62 74 10 062

 

 

 

 

-

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BARANOWIE

Sławomir Nowicki

Dyrektor

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Mieczysława Grzesiak

Sekretarka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

tel. +48 62 74 10 080

 

 

 

 

-

ZESPÓŁ SZKÓŁ W DONABOROWIE

Alojzy Piasecki

Dyrektor

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dominika Witak

Sekretarka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

tel. +48 62 74 10 081

 

 

 

 

-

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁĘCE MROCZEŃSKIEJ

 

Ilona Grząka

Dyrektor

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Alina Woźniak

Sekretarka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

tel. +48 62 74 10 082 

 

 

-

Przedszkole w Mroczeniu:

 

tel. +48 62 74 10 083

-

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SŁUPI POD KĘPNEM

Urszula Moś

Dyrektor

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dominika Bieda

Sekretarka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

tel. +48 62 74 10 084

 

 

 

 

-

SZKOŁA PODSTAWOWA W MROCZENIU WRAZ ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ W GRĘBANINIE

 

Andrzej Tyra

Dyrektor

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ewa Jędrzejewska

Sekretarka / pokój nauczycielski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

tel. +48 62 74 10 090

tel. +48 62 74 10 085

tel. +48 62 74 10 086

 

-

ŻŁOBEK GMINNY BARANKOWO

 

Izabela Siwa

p.o. Dyrektora

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

tel. +48 62 74 10 087

 

 

 

-

Zgłoszenia dotyczące zwierząt bezdomnych: 517-512-946 lub 609-137-442

 

 

Rozlicz PIT w gminie Baranów