DODATEK WĘGLOWY

17-08-2022 09:23

Dodatek przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Informujemy, że na terenie Gminy Baranów obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizować będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie,
ul. Rynek 21, 63-604 Baranów w godzinach: poniedziałek 10:00 - 18:00, wtorek – piątek 7:30 - 15:30.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach urzędowania Urzędu Gminy pod numerem (62) 74 10 045, (62) 74 10 046.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska dostępne jest tutaj

Czytany 2517 razy