Kolejna umowa podpisana !

24-07-2018 09:49

We wtorek 17 lipca została podpisana umowa pomiędzy Gminą Baranów, reprezentowaną przez Wójta Gminy - Bogumiłę Lewandowską-Siwek, a Zakładem Wielobranżowym „KARSTEM” Karol Stempin. Przedmiotem umowy jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej wraz z przyłączem wody w ul. Orlika w Baranowie. Całość prac wyceniono na 487 366,05 zł brutto, a termin realizacji ustalono w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada br.

Czytany 1501 razy