DWIE OBWODNICE JEDNO SPOTKANIE

05-07-2019 07:17

O 19:00 firma DROMOST przedstawiła przygotowaną koncepcję przebiegu Obwodnicy Baranowa. Mieszkańcy skierowali wiele pytań do głównego projektanta drogi - Marka Kruszewskiego. W głównej mierze chodziło o możliwość zmiany przebiegu trasy, tak, by w jakiś sposób spróbować ominąć działki poszczególnych mieszkańców. Projektant zapewnił, że opracowany przez niego projekt jest najbardziej optymalny, choć istnieje możliwość dokonania pewnych poprawek. Głównie chodzi tutaj o miejsce skrzyżowania z drogą na Jankowy (przy kapliczce). Zmiany w dalszym ciągu trasy są niewskazane z racji na możliwość wystąpienia kolejnych kolizji z innymi działkami lub, co gorsza, niespełnienia sztywnych parametrów technicznych przyjętych dla dróg o charakterze lokalnym. Padły też pytania o termin realizacji tej inwestycji. W odpowiedzi mieszkańcy dowiedzieli się iż będzie to rok 2021. Ogólny odzew mieszkańców był pozytywny, czego dowodem były brawa dla Pana Mariana Kremera - głównego pomysłodawcy Obwodnicy Baranowa.   

Natomiast o godzinie 20:00 odbyło się spotkanie z mieszkańcami Gminy Baranów z głównym wykonawcą budowy II etapu Obwodnicy Kępna - firmą  PUT INTERCOR. Ta inwestycja jest już na ostatniej prostej i za kilka dni możemy spodziewać się wjazdu ciężkiego sprzętu na teren budowy. Głównymi tematami spotkania było przekazanie informacji odnośnie rozpoczęcia robót przez wykonawcę inwestycji na terenie posiadającym decyzję ZRID oraz zasiewy na działkach rolnych w liniach rozgraniczających.

Czytany 1281 razy