PRZEBUDOWA UL. KOŚCIELNEJ W BARANOWIE

14-03-2019 08:59

We wtorek 12 marca w Urzędzie Gminy w Baranowie została podpisana umowa na przebudowę ulicy Kościelnej w Baranowie.
Prace obejmują roboty rozbiórkowe istniejącej jezdni i chodników wraz z odzyskiem kamienia polnego do ponownego wbudowania, budowę odcinka kanalizacji deszczowej o długości 113,5 m wraz z budową studni rewizyjnych i studzienek ściekowych wraz z przykanalikami. Sama droga zmieni powierzchnię na asfaltową ze ściekiem pośrodku jezdni z kamienia polnego. Zamontowane będą również nowe płyty chodnikowe oraz zmodernizowane wejście do budynku poczty. Wykonawcą robót jest firma KPDM z Kępna. Wartość całego zamówienia to 561 632,65 zł.
Ciekawostką jest, że prace prowadzone są na terenie historycznego układu urbanistycznego Baranowa - ich koniec wyznaczono do 31 lipca br.

Czytany 1275 razy