NOWY DYREKTOR SZKOŁY W SŁUPI

19-09-2018 09:28

W PLANACH - ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA

Decyzję o przystąpieniu do konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Słupi pod Kępnem podjęłam w maju 2018 r. Bardzo dobrze znam zasady funkcjonowania Zespołu Szkół w Słupi, gdyż jestem jej wieloletnim pracownikiem. Znam jej mocne i słabe strony. Wiem, co należy doskonalić, co zmienić. Posiadam bogate doświadczenie zawodowe i znajomość środowiska lokalnego. Mając na uwadze dobro dzieci przedszkolnych i szkolnych zamierzam przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo i podmiotowe ich traktowanie. Będę dążyć aby dzieci w naszej szkole rozwijały swoje zdolności poprzez udział w dodatkowych zajęciach, kołach zainteresowań. 

Ważnym celem w mojej pracy będzie podjęcie starań o polepszenie warunków do radosnego, wszechstronnego rozwoju dzieci, nauczania i wychowania. W tym zakresie istotnym jest doposażenie klasopracowni dla kl. VII-VIII, rozbudowa przedszkola oraz modernizacja głównego budynku szkoły. W Zespole Szkół w Słupi współpracuję z wysoko wykwalifikowaną kadrą nauczycielską, rozpocznę współpracę z Radą Rodziców. Pełniąc funkcję dyrektora, zamierzam wspólnie z nimi realizować działania, dzięki którym szkoła i przedszkole w Słupi wyróżniać  się  będą wysoką jakością nauczania, miejscem wychowania, kreowania postaw opartych na najcenniejszych wartościach. Będę dążyć do tego, aby naszą szkołę opuszczali dobrzy, odpowiedzialni i prawi ludzie, a zarazem kochający swoją ojczyznę Polacy.

Urszula Moś jest absolwentką wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie na wydziale pedagogicznym w zakresie nauczanie początkowe. Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w zakresie sztuka zintegrowana, plastyka, muzyka oraz zarządzanie oświatą w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu. W zawodzie 29 lat.

 

 

 

Czytany 2366 razy