PODATKOWY SMS

28-09-2023 13:11

Od października 2023 r. uruchomiony został SMS-owy system informowania klientów o powstałej zaległości w zakresie należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W celu przystąpienia do systemu należy wyrazić zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego w bazie Urzędu Gminy Baranów. Druk zgody można pobrać w biurze obsługi mieszkańców lub z załącznika poniżej

Czytany 598 razy