90 LAT OSP JANKOWY

31-08-2023 13:00

W sobotę 26 sierpnia 90. rocznicę powstania świętowała Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowach Mszę świętą z tej okazji odprawił ksiądz proboszcz Tomasz Szymczak. Z okazji jubileuszu z życzeniami dla jednostki pojawili się m.in. wójt gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek, członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu Michał Błażejewski, prezes honorowy Oddziału Powiatowego ZOSP w Kępnie Eugeniusz Grzesiak, wiceprezes Oddziału Gminnego w Baranowie Robert Seifert, przedstawiciel PSP w Kępnie, sołtys Jankowych. Na jubileuszu pojawili się także seniorzy OSP Jankowy. Obchody uświetniła Orkiestra Dęta Dzietrzkowice i Mażoretki SALTARE, poczty sztandarowe jednostek OSP z gminy Baranów i gmin ościennych

Dowódcą uroczystości był Artur Kmieciński. Słowa podziękowania dla wszystkich zasłużonych skierował Prezes OSP Jankowy Dawid Froń. - Dziś, w tej wyjątkowej chwili, chciałbym w imieniu zarządu wyrazić głęboką wdzięczność i uznanie dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do naszych 90 lat istnienia. Wspólnie tworzymy historię, która pełna jest oddania, współpracy i poświęcenia. Wielkie podziękowania kieruję przede wszystkim do Pani Wójt oraz Urzędowi Gminy w Baranowie, dzięki którym możemy się wciąż rozwijać. Dzięki Waszej pomocy w pozyskiwaniu środków, oraz przekazywaniu ich. Sponsorom – Wasza hojność i wsparcie finansowe umożliwiają nam modernizację naszego sprzętu, rozwijanie umiejętności oraz organizację różnorodnych działań. Wasza zaangażowana postawa wobec naszej jednostki jest nieoceniona i serdecznie dziękuję za każdy gest pomocy. Kołu Gospodyń Wiejskich – Wasza praca i zaangażowanie w organizację różnorodnych wydarzeń społecznych, wsparcie w działaniach charytatywnych i integracyjnych dodają koloru naszej społeczności. Dziękujemy za Waszą obecność i wsparcie. Dziękujemy również Pani sołtys oraz Radzie Sołeckiej - mówił Prezes Dawid Froń.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Marek Majczyk oraz Rafał Małolepszy. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Marcin Malcher, Adam Udała. Brązowy  Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Artur Kmieciński, Dawid Froń, Marcin Lorenc, Dawid Dyla, Zbigniew Jerczyński.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kępnie Odznakę Strażak Wzorowy otrzymał Wojciech Idzikowski. Odznakę za wysługę 65, 55,50 lat otrzymali: 65 lat - Zygmunt Malcher, 55 lat - Władysław Małolepszy, Jan Kasprzak, Florian Kieroń, 50 lat- Krzysztof Skiba, Henryk Wróbel, Marian Froń. Odznakę za wysługę 45, 35,30 lat otrzymali: 45 lat - Jan Zając, 35 lat - Marek Pawlak, 30 lat - Andrzej Musiała. Odznakę za wysługę 25,20,10 lat lat otrzymali: 25 lat - Leszek Goj, 20 lat- Tomasz Kokot, 10 lat- Dawid Wiśniewski. Złotą Odznakę MDP otrzymali: Magdalena Jerczyńska, Jakub Musiała, Remigiusz Świątek. Srebrną Odznakę MDP: Sandra Rzepka, Miłosz Pawlak, Maja Nowak, Martyna Hojeńska, Kacper Makurat, Bartłomiej Goj, Oskar Janus. Z kolei Brązową Odznakę MDP otrzymali: Aleksandra Górecka, Maria Olek.

90. urodziny to również okazja do podziękowań sponsorom i wszystkim życzliwym jednostce osobom, bez których rozwój jednostki nie byłby możliwy. Podziękowania popłynęły do: wójt gminy Baranów Pani Bogumiły Lewandowskiej-Siwek, firm: ARTDIAME, AUTOKAM, KARSTEM, WERSAL, ANKON24, STOLAR, JAMOS, BENIX, PIONIER, ABIKS, JURPOL, ELMAR, JUREK MEBLE, JERZY STEMPIN. Za wieloletnią współpracę i pomoc podziękowania skierowane zostały do Koła Gospodyń Wiejskich w Jankowach, Marii Łukaszczyk, Sołtys Marzeny Rzepki i Marii Owczarek.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowach ma swoje korzenie sięgające 13 lipca 1933 roku, gdy grupa zaangażowanych mieszkańców postanowiła podjąć wysiłek organizacyjny mający na celu ochronę społeczności przed zagrożeniami. W tym doniosłym dniu wybrano zarząd założycielski, który składał się z następujących druhów: Stanisław Parzonka – pełniący funkcję prezesa/naczelnika, Feliks Nowak – zastępca naczelnika, Władysław Mendyka – sekretarz, Roch Kamiński – zastępca sekretarza, Antoni Kamiński – skarbnik, Stanisław Lorenc – gospodarz. Już od samego początku, druhowie nie ograniczali się tylko do spełniania podstawowych obowiązków strażackich. Ich działania obejmowały zarówno ochronę mienia przed żywiołem, jak i systematyczne ćwiczenia, podczas których doskonalili swoje umiejętności niezbędne do skutecznego działania w celu ochrony bliźniego przy czym od samego początku towarzyszyło im hasło: Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek. Jednocześnie jednak, aby móc skutecznie pełnić swoją rolę, potrzebowali odpowiedniego sprzętu. Aby go pozyskać, druhowie działali społecznie, organizowali zabawy dla mieszkańców, które przynosiły im zyski. 27 czerwca 1937 roku druhowie oddali do użytku wybudowaną własnymi rękami strażnicę, zrealizowaną dzięki poświęceniu członków OSP oraz wsparciu ze strony państwa. Okres II wojny światowej, to jednostka musiała zawiesić swoją oficjalną działalność, by jednak już 27 maja 1945 roku, tuż po zakończeniu wojny, ją wznowić. 22 lipca 1964 roku otwarto nowo wybudowany Dom Strażaka oraz nową remizę, co stanowiło przełomowy moment dla rozwijającej się jednostki. 8 maja 1981 roku otrzymano z Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Kępnie pierwszy samochód gaśniczy GLM Lublin – 51, co świadczyło o uznaniu zaangażowania i zdolności ratowniczych. W roku 1993 wykonano dobudówkę w Domu Strażaka. 21 grudnia 1999 roku odebrano nowy samochód GLM Lublin 3. Rok 2010 przyniósł kolejny ważny krok w historii OSP Jankowy. Dzięki wsparciu Urzędu Gminy w Baranowie, jednostka przeszła gruntowny remont Domu Strażaka oraz rozbudowę remizy. Ta inwestycja nie tylko poprawiła warunki funkcjonowania druhów, ale także umożliwiła jeszcze skuteczniejsze i efektywniejsze działanie. W 2019 roku dzięki wsparciu Urzędu Gminy w Baranowie oraz OSP Grębanin, jednostka otrzymała samochód ze zbiornikiem na wodę GLBM Lublin 3. To ważne wydarzenie  umożliwiło jej efektywne reagowanie na potrzeby mieszkańców i zapewnianie im ochrony w przypadku pożarów, kataklizmów oraz miejscowych zagrożeń.

(mz) oprac. ems

 

Czytany 171 razy