NOWY PLAC ZABAW W ŁĘCE MROCZEŃSKIEJ

04-08-2022 13:11

W Łęce Mroczeńskiej powstanie wkrótce miejsce rekreacji wraz z placem zabaw. Umowę na to zadanie Wójt Gminy Baranów podpisał 25 listopada 2022 r. z firmą BillaBaU z Brzegu Dolnego. Inwestycja zamknie się kwotą  664 200,00 zł

Projekt przewiduje utworzenie kilku stref funkcjonalnych. Strefa wejściowa stanowić będzie połączenie parkingu z terenem objętym zagospodarowaniem. Znajdzie się tutaj nawierzchnia utwardzona, na której można zamontować stojak na rowery czy zostawić wózek. Strefa komunikacji  stanowić będzie połączenie poszczególnych stref zabawowych. Ułatwi komunikację między strefą relaksu oraz strefą placu zabaw. Strefa zieleni osłonowej składać się będzie głównie z roślin dorastających do max.1,2 m. Strefę relaksu przeznaczono do biernego odpoczynku. W tym celu ustawione zostaną hamaki oraz drewniane siedzisko w otoczeniu krzewów i bylin kwitnących. Znajdą się tu rośliny o docelowej wysokości około 1,5-2 m. Gatunek trochę wyższy, ale nadal na tyle niski i ażurowy, że nie stworzy wysokiego muru wzdłuż ogrodzenia a zarazem oddzieli strefę relaksu od ulicy. Jesienią i zimą teren zdobić będą trawy, koszone dopiero na wiosnę. Strefa placu zabaw to centralna i zarazem główna część terenu. Nawierzchnia naturalna w postaci piasku, wybrano urządzenia wykonane z drewna. Blisko centrum tej strefy zlokalizowany zostanie drewniany podest. Część terenu przeznaczy się wyłącznie na trawnik. Na nim, w części zachodniej, znajduje się stara studnia. Warto ją zachować, odnawiając i zabezpieczając przed dziećmi. Może służyć do podlewania roślin lub zasilania urządzenia tworzącego delikatną mgiełkę – jako okresowa atrakcja uruchamiana w czasie upałów dla dzieci.

Zakres zamówienia obejmuje m.in.: karczowanie drzew i krzewów; wykonanie nawierzchni z płyt betonowych; wykonanie nawierzchni z płyt gumowych; wykonanie obrzeży; wysianie trawników; posadowienie obiektów małej architektury m.in. takich jak ławki, kolejka linowa, domki dla owadów, hamaki, most ruchomy, huśtawki, pajęczyna, balans, kosze na śmieci itp. Nasadzone zostaną drzewa, krzewy i byliny. Wokół powstanie ogrodzenie. Zamontowane zostanie oświetlenie. Teren zostanie odwodniony.

Umowę na dofinansowanie tego przedsięwzięcia wójt Gminy Baranów podpisał 3 sierpnia z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim. Nasz partner na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 zobowiązał się przeznaczyć na ten cel 85 603,00 zł, co stanowić będzie nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Czytany 927 razy