REWITALIZACJA RYNKU W BARANOWIE

21-10-2021 07:57

"Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami"

 

19 lipca 2019 roku w Baranowie podpisano umowę dotyczącą rewitalizacji centrum tej miejscowości. W imieniu Urzędu Marszałkowskiego dokument parafowała Marzena Wodzińska, natomiast ze strony Gminy Baranów podpis złożyła wójt Gminy Bogumiła Lewandowska-Siwek. Umowa opiewa na blisko 10 milionów zł.

12 maja 2020 roku podpisana została umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Umowę zawarto pomiędzy Gminą Baranów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Baranów Bogumiłę Lewandowską-Siwek a Biurem Inwestorskim Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu reprezentowaną przez Janusza Rybkę – prezesa zarządu.

27 października 2020 roku podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonawcą została korporacja "BUDONIS"

12.03.2021 r.

 

1.04.2021 r.

4.05.2021 r.

17.05.2021 r.

 31.05.2021 r.

17.06.2021 r.

1.07.2021 r.

26.07.2021 r.

22.02.2022 r.

12.05.2022 r.

15.06.2022 r.

13.07.2022 r.

 22.09.2022 r.

26.10.2022 r.

18.11.2022 r.

15.12.2022 r.

20.02.2023 r.

9.05.2023 r.

Czytany 2996 razy