Ogłoszenia (73)

BROSZURA INFORMACYJNA

02-11-2022 07:38

Broszura informacyjna ze wskazówkami dotyczącymi przyjmowania tabletek ze stabilnym jodem

Dowiedz się więcej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BARANÓW

28-09-2022 13:18

Ogłoszenie Wójta Gminy Baranów z dnia 28 września 2022r. w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Baranów z organizacjami pozarządowymi na rok 2023"

Dowiedz się więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARANÓW

31-08-2022 06:59

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary wybranych fragmentów miejscowości Baranów, Mroczeń, Słupia pod Kępnem

Dowiedz się więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARANÓW

06-07-2022 08:34

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Baranów, Mroczeń, Jankowy

Dowiedz się więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARANÓW

06-07-2022 08:32

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów

Dowiedz się więcej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BARANÓW

20-12-2021 16:40

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Baranów

Dowiedz się więcej

OTWARTY KONKURS OFERT - UPOWSZECHNIANIE KULTURY

03-12-2021 11:01

Wójt Gminy Baranów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie - "Upowszechniania kultury".

Dowiedz się więcej

OTWARTY KONKURS OFERT - UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

03-12-2021 10:59

Wójt Gminy Baranów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie - "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rekreacja na terenie Gminy Baranów".

Dowiedz się więcej