Ogłoszenia (74)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARANÓW

12-07-2024 13:40

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Baranów i Lisiny

Dowiedz się więcej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BARANÓW

23-02-2024 12:14

Ogłoszenia Wójta Gminy Baranów o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA)

Dowiedz się więcej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BARANÓW

23-02-2024 10:00

Wójt Gminy Baranów zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w otwartych konkursach na zadania zlecone w roku 2024.

Dowiedz się więcej

KONSULTACJE SPOŁECZNE

21-11-2023 08:48

Wójt Gminy Baranów zaprasza wszystkich mieszkańców Osiedla Murator na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 23 listopada (czwartek) o godzinie 18:00 w sali Domu Wielofunkcyjnego przy ul. Jana Pawła II. Tematem spotkania będzie omówienie koncepcji zagospodarowania Rynku na Osiedlu Murator

Dowiedz się więcej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BARANÓW

16-11-2023 12:39

Ogłoszenie Wójta Gminy Baranów o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii na temat proponowanych nazw ulic w miejscowości Mroczeń i Łęka Mroczeńska.

Dowiedz się więcej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BARANÓW

14-11-2023 08:59

O przystąpieniu do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Baranów (dz. nr 1296/1, 1296/4, 1296/3 obręb Baranów).

Dowiedz się więcej

KONSULTACJE SPOŁECZNE WS. PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORG. POZARZĄDOWYMI NA ROK 2024

06-10-2023 11:05

Wójt Gminy Baranów ogłasza konsultacje w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.

Dowiedz się więcej

OBWIESZCZENIE WS. WYROBÓW Z AZBESTU

17-08-2023 11:33

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów o możliwości składania wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Dowiedz się więcej