INFORMACJA O OZE !

20-06-2018 08:54

Przypominany, iż proces oceny wniosków trwał od września 2017 roku do 5 kwietnia 2018 roku, kiedy to okazało się, iż nie otrzymaliśmy dofinansowania z uwagi na niewystarczające środki finansowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Gmina uplasowała się na 45 miejscu listy rankingowej, a środków wystarczyło do miejsca 18. W piśmie z dnia 13 kwietnia Urząd Marszałkowski poinformował o możliwości wniesienia protestu w stosunku do oceny w ramach poszczególnych kryteriów, dlatego też samorząd złożył odpowiednie pismo z prośbą o uwzględnienie dodatkowych punktów. Dnia 6 czerwca 2018r. otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odpis orzeczenia Komisji Odwoławczej z orzeczeniem o nieuwzględnieniu protestu wniesionego przez Gminę Baranów. Projekt obecnie znajduje się na liście rezerwowej.

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Baranów przygotowuje się do naboru wniosków na dofinansowanie wymiany pieców. Informacje w tej sprawie zostaną opublikowane na stronie www.baranow.pl w miesiącu lipcu.

Dodatkowo warto podkreślić, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje wdrożyć w życie Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”. Więcej informacji poniżej:

http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1247,porozumienie-na-rzecz-poprawy-jakosci-powietrza-w-polsce-podpisane-kluczowa-rola-nfosigw-w-walce-ze-smogiem.html

 

Czytany 1420 razy