OZE - Gmina czeka na decyzję !

04-04-2018 00:16

W dobie zmagania się z problemem zanieczyszczenia powietrza na trenie Gminy Baranów oraz dużym zainteresowaniem mieszkańców odnawialnymi źródłami energii, samorząd podjął próbę pozyskania dodatkowego dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na wymianę pieców, instalacje kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych.

Proces oceny wniosków trwał od września 2017 roku do 5 kwietnia 2018 roku, kiedy to okazało się, iż nie otrzymaliśmy dofinansowania z uwagi na niewystarczające środki finansowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Gmina uplasowała się na 45 miejscu listy rankingowej, a środków wystarczyło do miejsca 18. W piśmie z dnia 13 kwietnia Urząd Marszałkowski poinformował o możliwości wniesienia protestu w stosunku do oceny w ramach poszczególnych kryteriów, dlatego też samorząd złożył odpowiednie pismo z prośbą o uwzględnienie dodatkowych punktów. Do chwili obecnej nie mamy odpowiedzi.

Niewystarczające środki finansowe spowodowały w Urzędzie Marszałkowskim konieczność podjęcia dyskusji na temat przesunięcia środków finansowych na działanie nr 3.1.1., w ramach którego istnieje możliwość zastosowania odnawialnych źródeł energii. Projekt, w ramach którego zaplanowane były wymiany pieców na biomasę, instalacja kolektorów słonecznych i fotowoltaicznych spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców całego województwa. Możliwość dofinansowania 85% do instalacji jest bardzo korzystna, dlatego też Gmina Baranów przywiązała szczególną wagę do przedmiotowej aplikacji. Jednak niewystarczające środki w stosunku do ilości wnioskujących gmin powodują, iż zarówno zaangażowanie mieszkańców jak i pracowników może nie odnieść zakładanych efektów.

W działalności gminy był to pierwszy krok na tak dużą skalę w kierunku poprawy jakości życia indywidualnych mieszkańców i ochrony powietrza w regionie. Mamy nadzieje, iż złożony protest przyniesie oczekiwany skutek, a jeśli ostateczne nie otrzymamy dofinansowania, samorząd znajdzie inne możliwości pomocy naszym Mieszkańcom.

 

  

 

                                                                                               

                                                                                               Wójt Gminy Baranów

 

                                                                                                        B.Lewandowska-Siwek

 

Czytany 1283 razy