INFORMACJA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

03-04-2023 13:48

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że od 1 grudnia 2022 r. wdrożony został System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego, który jest dostępny pod adresem internet.gov.pl.

Na stronie internet.gov.pl, poza możliwością raportowania informacji o punktach adresowych, w których jest możliwe bądź jest planowane usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu, umożliwia również zgłaszanie pustostanów. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych pustostan to niezamieszkały lub nieużytkowany na cele prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej albo z zakresu działów specjalnych produkcji rolnej, lub na cele publiczne budynek, który:

  1. nie spełnia warunków technicznych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783 i 1846), lub
  2. został wyłączony w całości z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny, lub
  3. jest przewidziany do rozbiórki.

Zgłoszenie przez Państwa pracowników lub bezpośrednio samych obywateli pustostanów umożliwi nam prawidłowe zaplanowanie interwencji publicznych na projekty budowy sieci szerokopasmowych dofinansowywanych ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy oraz Krajowego Planu Odbudowy. Dzięki temu będziemy wiedzieć, w jakich budynkach nie znajdują się żadni potencjalni użytkownicy końcowi usług dostępu do internetu i w związku z tym nie ma potrzeby zapewniania dla takich budynków możliwości korzystania z tych usług. Zaoszczędzone w ten sposób środki można przeznaczyć na dofinansowanie budowy dostępu do internetu w „najdroższych” lokalizacjach.

Informacje o pustostanach nie są publicznie dostępne na stronie internet.gov.pl – będą widoczne jedynie dla ministra właściwego ds. informatyzacji, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych planujących budowę sieci szerokopasmowych.

Z uwagi na zaplanowane przez nas ogłoszenie konkursów na budowę sieci szerokopasmowych w najbliższych miesiącach zwracam się do Państwa z prośbą o zgłaszanie pustostanów będących w zarządzie Państwa samorządów w możliwie jak najszybszym terminie oraz promocję tej inicjatywy wśród swoich mieszkańców.

Jednocześnie dziękuję tym z Państwa, którzy już dokonali takich zgłoszeń.

Z wyrazami szacunku
Janusz Cieszyński
Sekretarz Stanu

Czytany 1128 razy