PROGRAM POZNAJ POLSKĘ

02-11-2021 09:36

W ramach programu "Poznaj Polskę" szkoły z terenu Gminy Baranów, których wnioski zakwalifikowały się na dofinansowanie, otrzymały środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki na kwotę 47.664,00 zł.  Całkowity koszt zadania wynosi łącznie 66.014,00 zł.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki

Czytany 673 razy