OSTATNIE MIEJSCA DLA DZIECI W PRZEDSZKOLU W SŁUPI !

09-08-2019 06:00

Uwaga szanowni Rodzice! Zostały dwa miejsca !

Informujemy, że Zespół Szkół w Słupi pod Kępnem przyjmuje zgłoszenia dzieci z terenu Gminy Baranów urodzonych w roku 2016 oraz w pierwszym półroczu roku 2017 do grupy przedszkolnej 3-4 latków organizowanej w ramach projektu „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Baranów”. Oprócz realizowanych zajęć edukacyjnych zgodnych z podstawą programową MEN dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. Są to:

  • gimnastyka korekcyjna, 
  • zajęcia logopedyczne, 
  • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - rozpoznawanie i wyrażanie emocji, budowanie wiary we własne siły,
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - usprawnienie pamięci i myślenia, rozwijanie wyobraźni i aktywności.
  • terapia integracji sensorycznej,
  • terapia ręki - usprawnienie precyzyjnych ruchów dłoni i palców poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • terapia zastępowania agresji – kontrola złości, emocji, gniewu, poprawa komunikacji.

Podkreślamy, że pobyt dzieci w przedszkolu i udział w zajęciach dodatkowych jest bezpłatny. Stawka dzienna żywieniowa koszt ok. 15 zł, jednak rodzice płacą tylko ok. 4 zł dziennie.

Zajęcia grupy projektowej trwać będą od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w godzinach od 6:45 do 6:15, ich kontynuacja trwać będzie przez kolejne 2 lata. O czasie dziennego pobytu dziecka w przedszkolu decydują rodzice. 

Projekt realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Baranów” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły (62) 78 10 447 lub 667 105 464

 

Czytany 2933 razy