Gmina Baranów najlepsza w Wielkopolsce!

21-06-2019 05:26

Gmina Baranów zajęła pierwsze miejsce w Wielkopolsce w zestawieniu gmin wiejskich.

Ocena przeprowadzona została w oparciu następujące wskaźniki:

W1.Udział dochodów własnych w dochodach ogółem

W2.Relacja nadwyżki operacyjnej (rozumianej jako dodatnia wartość wyniku bieżącego będącego różnicą dochodów bieżących i wydatków bieżących) do dochodów ogółem

W3.Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem

W4.Samofinansowanie inwestycji

W5.Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących

W6.Udział środków europejskich w wydatkach ogółem

W7.Relacja zobowiązań do dochodów ogółem

W8.Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wśród 113 gmin znajdują się także inne gminy wiejskie z powiatu kępińskiego, które zostały sklasyfikowane odpowiednio:

8. miejsce Perzów

9. miejsce Łęka Opatowska

56. miejsce Trzcinica

76. miejsce Bralin

86. miejsce Rychtal

Poniżej więcej informacji o rankingu:

http://www.bip.poznan.rio.gov.pl/?c=1056

Czytany 1332 razy