Monitoring wizyjny

17-06-2019 08:06

Urząd Gminy Baranów informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren rynku jest monitorowany.

Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów.

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem.

Czytany 1390 razy