VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pn."Twoja Ulubiona Opowieść Biblijna”

09-05-2019 07:58

Pragniemy Państwa poinformować, iż w związku z dużym zainteresowaniem termin składania prac plastycznych został przedłużony do 31 maja 2019 r.

Prace konkursowe – wykonane dowolną techniką – na arkuszu papieru w formacie A-4, w orientacji poziomej, należy przesyłać do 31 maja 2019 r. na adres Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie lub dostarczyć osobiście w dni robocze w godz. 7.00-15.00 pod wskazany adres. Do każdej pracy należy dołączyć: formularz zgłoszeniowy i oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika konkursu. Prace nie spełniające w/w wymogów nie będą oceniane.

Wszystkie potrzebne informacje i formularze zgłoszeniowe znajdą Państwo na stronie:

https://crl.org.pl/tuob/

Osoba do kontaktu: Dawid Wiejata

tel: 535 033 090

Prosimy o umieszczenie w/w informacji na stronach internetowych oraz przekazanie jej do przedszkoli, szkół, świetlic środowiskowych.

Zapraszamy również do objęcia konkursu patronatem.

Prosimy o przekazywanie nagród dla zwycięzców w postaci gadżetów promujących gminę oraz książek i gier edukacyjny, za które z góry dziękujemy.

Czytany 1249 razy