NOWY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK OSP

12-12-2018 09:56

BĘDZIE BEZPIECZNIEJ

Sprzęt zakupiony został w ramach zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Zadanie pn: „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Baranów” zostało zrealizowane w ramach złożonego przez Gminę Baranów wniosku do Ministerstwa Sprawiedliwości. Wartość projektu wynosi 52 789,95, dofinansowanie: 52 262,05, wkład własny: 527,90 zł. Realizacja zadania przyczyni się do wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom, realizacji przez Gminę Baranów zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków, likwidacji skutków pokrzywdzenia przestępstwem,  zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Gminy Baranów, zwiększenie możliwości niesienia profesjonalnej pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.

Czytany 1058 razy