NOWY OGRÓDEK W DONABOROWIE

28-11-2018 08:25

Gmina Baranów dostała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej w Donaborowie. Prace nad tym zadaniem zostały zakończone na początku listopada, a wykonywała je firma OGRODNICTWO „Świat Roślin” z Bralina. W ramach projektu został zagospodarowany kawałek ziemi za szkołą, dokonano nasadzeń 300 szt. krzewów, bylin, kwiatów i ziół. Na terenie ogródka zamontowano tablice edukacyjne z botaniki i zoologi oraz dotyczące świadomości ekologicznej, a także stoły z ławkami, aby mogły się tam odbywać lekcje przyrody na świeżym powietrzu. Pomocnym będzie drewniany domek narzędziowy w wyposażeniem. Dzieci ze szkoły będą mogły urządzić własne grządki, dokarmiać ptaki dzięki karmikom oraz obserwować zachowania owadów w pobliżu zamontowanych „hoteli”, segregować śmieci w specjalnych pojemnikach, czy założyć ekologiczny kompostownik. Zakupiono przybory naukowe tj.: stację meteorologiczną, mikroskopy, sensor powietrza. Wartość dotacji opiewała na kwotę 24 120,00 zł, a całość zadania wyniosła 26 800,00 zł brutto.

 

Czytany 1081 razy