REMONT DROGI W SŁUPI POD KĘPNEM

21-11-2018 10:38

W oparciu o porozumienie z dnia 16 marca 2018 roku zawarte z Powiatem Kępińskim, Gmina Baranów realizuje przebudowę drogi powiatowej nr 5695P w Słupi pod Kępnem. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej na części drogi od skrzyżowania z ulicą Leśną do końca mieszkalnych terenów zabudowanych w ciągu drogi Kuźnickiej - długość odcinka wynosi 232 mb. Oszacowana wartość realizowanego zadania wynosi niemal 500 tyś. zł. Wykonawcą prac jest firma KPDM z Kępna, roboty zakończone zostaną przed końcem tego roku.

Czytany 1188 razy