ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA W SŁUPI POD KĘPNEM

05-11-2018 16:33

W 2019 r. planowana jest rozbudowa przedszkola w Słupi pod Kępnem. W środę 31 października w Urzędzie Gminy w Baranowie odbyło się w tej sprawie spotkanie konsultacyjne. Wzięli w nim udział: wójt Baranowa Bogumiła Lewandowska-Siwek, skarbnik Gminy Marzena Żłobińska, kierownik Referatu Promocji Katarzyna Kucharska, kierownik CUW Sylwia Szmaja, kierownik Referatu Inwestycji Halina Drobina, dyrektor zespołu Szkół w Słupi Moś Urszula oraz Łukasz Tutak – przedstawiciel firmy konsultingowej ECDF z Poznania. Przedyskutowano koncepcję obiektu. Wkrótce powstanie projekt budowlany. Przeprowadzono również wstępne rozmowy na temat ewentualnych możliwości dofinansowania. Nasza Gmina ma możliwość pozyskania środków unijnych, jednak dotyczą one tylko niewielkiej części infrastruktury. Planuje się pozyskać środki zewnętrzne na zajęcia dodatkowe dla uczniów, dokształcanie nauczycieli oraz wyposażenie sali przedszkolnej w meble, sprzęt TIK (sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny w tym: komputer wraz z oprogramowaniem, monitor, drukarka, kserokopiarka) czy audiowizualny. Forma wsparcia, jaką oferuje nam program, skupia się jedynie na pomocy dla przedszkolaków trzy - i cztero-letnich oraz bieżącym funkcjonowaniu planowanego do rozbudowy przedszkola przez okres 12 miesięcy.

 

Czytany 1406 razy