INFORMACJA URZĘDU GMINY O POZYSKANYCH ŚRODKACH ZEWNĘTRZNYCH

19-10-2018 13:21

 Informujemy, że w mijającej kadencji (2015-2018) nasz samorząd pozyskał ponad 4,5 mln zł ze źródeł unijnych i krajowych, z czego prawie 3 mln przeznaczył na inwestycje infrastrukturalne. 

 

PROJEKTY INWESTYCYJNE

- budowa kanalizacji sanitarnej w Mroczeniu (Borówno), dof. 247 930,00 zł

- dydaktyczny ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń-Łęka Mroczeńska, dof. 297 509,00 zł

- budowa ścieżki rowerowej relacji Jankowy – Donaborów, dof. 333 488,00 zł

- uatrakcyjnienie centrum Baranowa (dof. 16 720,00 zł) oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Baranowie (dof. 29 836,00 zł)

- renowacja parku w Donaborowie, dof. 25 000,00 zł

- budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Donaborowie, dof. 599 400,00 zł

- budowa żłobka gminnego w Mroczeniu, dof. 160 000,00 zł

- Recreo – nowe spojrzenie na infrastrukturę rekreacyjną na terenie Gminy Baranów (Street Workout w Grębaninie, teren przy przedszkolu w Mroczeniu, oświetlenie boiska w Mroczeniu), dof. 261 747,11 zł

- utworzenie Klubu Seniora poprzez przebudowę pomieszczeń w miejscowości Mroczeń, dof. 79 811,25 zł

- remont budynku szatniowego w miejscowości Jankowy, dof. 100 000,00 zł

- rozwój turystyki na terenie Gminy Baranów (inwentaryzacja i odnowienie szlaków turystycznych, montaż dwóch wiat – w Feliksowie i Mroczeniu), dof. 10 750,00 zł

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej – budowa altany wraz z utwardzenie terenu w sołectwie Jankowy, dof. 27 500,00 zł

- przebudowa drogi gminnej relacji Grębanin – Żurawiniec, dof. 701 465,00 zł

- przyrodnicza rewaloryzacja parku przy Pałacu Feliksa hrabiego Wężyka w Mroczeniu, dof. 15 000,00 zł

 


PROJEKTY MIĘKKIE 

- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Baranów, dof. 684 647,80 zł

- Baranowskie portfolio – materiały promocyjne: folder i mapa Gminy Baranów (8 279,52 zł), - Baranowska przystań – wyposażenie „Baranowskiej Chaty”, (dof. 22 916,00 zł), 

-Aktywny Baranów – zakup stołów do piłkarzyków, (dof. 9 102,40 zł), 

- promocja aktywności fizycznej wśród dzieci z Gminy Baranów (dof. 18 300,00 zł)

- bieżące funkcjonowanie żłobka w Baranowie i Mroczeniu oraz Klubu Seniora (dof. 765 338,65 zł)

- sport pomostem ku przyjaźni. Sportowa Edukacja Europejczyków (dof. 6 160,00 zł)

- opracowanie programu Rewitalizacji obszarów zdegradowanych oraz planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów dof. 53 605,32 zł)

- usuwanie oraz eliminacja zagrożeń związanych z występowaniem barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Baranów: prewencja i profilaktyka (dof. 53 700,00 zł)

- Niech sztuka trafia pod strzechy. Kultura-Tradycja – Duma. - organizacja pleneru malarskiego oraz Happeningu z Zaświatów (dof. 44 600, 00 zł)

 

CZEKAMY NA ROZSTRZYGNIĘCIE jednego z ważniejszych projektów. Już 31 października dowiemy się czy projekt rewitalizacji centrum Baranowa otrzyma kwotę ponad 9 mln złotych. Dzięki tym funduszom unijnym uda się przebudować szkołę podstawową w Baranowie na multimedialną bibliotekę, galerię obrazów stanowiących nasz dorobek kulturowy oraz Dzienny Dom Seniora.

Trzymajcie kciuki.

Czytany 1000 razy