KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

13-09-2018 12:43

10 września 2018 r. w sali USC Urzędu Gminy w Baranowie odbyły się konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Baranów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019” .Uwagi i opinie do projektu programu można było zgłaszać w terminie 16-31 sierpnia 2018r. oraz podczas zebrania zwołanego w celu przeprowadzenia konsultacji. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły do projektu programu żadne uwagi. Projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Baranów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019” jest zamieszczony na bip.baranow.pl, stronie internetowej Urzędu Gminy Baranów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baranowie.

Czytany 1012 razy