BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ MIESZKAŃCÓW

05-10-2023 06:14

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w październiku na terenie Gminy Baranów realizowane jest Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL). Wywiad telefoniczny lub bezpośredni przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2023/ oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ .

Więcej informacji o badaniu na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/27

Czytany 246 razy