CENNE PRELUDIUM

08-03-2022 12:49

Wykonawca tej umowy zobowiązany został do wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grębanin”, obejmującej swym zakresem: wykonanie mapy do celów projektowych, wykonanie badań geotechnicznych, opracowanie  projektu budowlanego i zagospodarowania terenu oraz oświetlenia drogowego, uzgodnienie opracowanej dokumentacji w zakresie niezbędnym do dokonania zgłoszenia robót budowlanych, opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu, opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów oraz specyfikacji technicznych.  Zakończenie umowy wyznaczono na 15 kwietnia 2022 roku. Wynagrodzenie wykonawcy wynosi 26.814,00 zł.

Czytany 791 razy
Więcej w tej kategorii: « WIĘCEJ ŚWIATŁA WIĘCEJ ŚWIATŁA! »