NOWE OBLICZE PLACU ZABAW

11-05-2021 10:59

Zakończyła się kolejna, rozpoczęta jesienią, inwestycja. Firma PROGRES z Leszna zrealizowała zadanie o nazwie „Zagospodarowanie terenu przy przedszkolu w Baranowie, ul Jana Pawła II”. Co kryje się za tą suchą nazwą?

Ten ogromny plac zabaw o powierzchni ok. 2800 m2 zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i ul. Przy Torach. Od wschodu graniczy z boiskiem wielofunkcyjnym. Zagospodarowanie terenu polegało na przeorganizowaniu placu zabaw, po uprzednim demontażu i przeniesieniu we wskazane w projekcie miejsce urządzeń zabawowych. Pod nimi wylano gumową bezpieczną nawierzchnię. Bajkowy krajobraz placu zabaw wzbogacony został o elementy małej architektury – donice z gabionów wypełnionych kolorową, bezfazową kostką betonową typu holland, które umożliwiły zlikwidowanie skarp wokół przedszkola. Zmianie uległy również podesty wejściowe do sal wykonano też  trawiaste rampy, umożliwiające swobodne zejście na trawniki okalające budynek. Cały teren został na nowo ukształtowany, tj. podniesiony miejscami o 20 cm i wyrównany. Ponadto pod wskazanymi urządzeniami ułożono zielone maty przerostowe. Wzdłuż ul. Przy Torach, pomiędzy istniejącym żywopłotem, posadzono klony pospolite. Na pozostałym terenie wykonano nowy trawnik, który podobnie jak rośliny, będzie podlewany przez system automatycznego nawadniania. Koszt tej inwestycji wyniósł 334 581,46 zł.

(ems)

Czytany 1237 razy