UMOWA NA DROGĘ W FELIKSOWIE PODPISANA

13-11-2023 16:52

Głównym wykonawcą zadania pn.

„Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr G852554P w miejscowości Feliksów” został KPDM S.A z Kępna. 

W ramach projektu remontu drogi gminnej przewidziano wykonanie m.in.: odcięcia korzeni drzew na odcinku leśnym, oczyszczenia i skropienia istniejącej nawierzchni, wyrównania istniejącej nawierzchni masą mineralno – asfaltową celem nadania odpowiedniego profilu poprzecznego i podłużnego, oraz wykonanie nakładki bitumicznej, ścinanie zawyżonych poboczy i utwardzenie mieszanką kamienną. Łączna długość planowanej do remontu jezdni wynosi 882 m.

Termin realizacji zadania określono na 4 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Wartość zadania wyniesie 369 000,00 zł brutto. Na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 160.424,24 zł.

                                      

Czytany 485 razy