DOFINANSOWANIE NA EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ

28-07-2023 10:50

W dniu 18.07.2023 r. podpisana została z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup sprzętu audiowizualnego wraz z oprogramowaniem edukacyjnym dla placówek oświatowych z terenu Gminy Baranów”.

W ramach projektu planuje się zakup 6 monitorów interaktywnych z systemem operacyjnym wraz z mobilnym standem i oprogramowaniem edukacyjnym z treściami ekologicznymi przystosowanymi do odpowiedniej grupy wiekowej. Zakupiony sprzęt i oprogramowanie przekazane zostanie do pięciu szkół podstawowych i jednego przedszkola z terenu gminy. Placówki te wykorzystywać będą ww. sprzęt do przeprowadzania zajęć i prelekcji ekologicznych wśród dzieci oraz wspierania rozwoju najmłodszych w zakresie świadomości ekologicznej poprzez multimedialne gry i zabawy. Zakupiona platforma multimedialna zawierać będzie treści m.in. w takiej tematyce jak degradacja środowiska spowodowana działalnością człowieka. Na platformie znajdą się także treści związane z ochroną bioróżnorodności i świadczeń ekosystemowych, a także ochroną wód. Dzięki oprogramowaniu które stosuje różnorakie środki przekazu, które się wzajemnie przenikają (obrazy, tekst, animacje, narracje, muzyka, wideo) dzieci będą mogły zapoznać się z ekosystemami mórz, jezior, łąk i pól oraz lasów oraz poznać reprezentatywne dla nich organizmy roślinne i zwierzęce, z wyróżnieniem gatunków chronionych.

Całkowity koszt zadania wynosi 129 122,15 zł, z czego 81 346,30 zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

„Zakup sprzętu audiowizualnego wraz z oprogramowaniem edukacyjnym dla placówek oświatowych z terenu Gminy Baranów dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu”

Czytany 368 razy