KORPUS WSPARCIA SENIORÓW 2023

20-06-2023 09:44

W ramach Modułu II realizowane były zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. Realizacja Programu obejmuje swoim zakresem Moduł II poprzez zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych przez gminę w ramach Programu realizowanego w 2022 r.

Czytany 425 razy