ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 2023

28-03-2023 07:07

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” według założeń adresowany jest do:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału  na  co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z ww. orzeczeniami zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
  • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Zadania realizowane w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, będą finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi: 115 800,00 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 115 800,00 zł.

 

Czytany 462 razy