OTWARCIE RYNKU

26-09-2023 08:24

Na zakończenie tej inwestycji czekaliśmy cztery lata. Umowę dotyczącą rewitalizacji centrum Baranowa podpisano 19 lipca 2019 roku. W imieniu Urzędu Marszałkowskiego dokument ów parafowała Marzena Wodzińska, natomiast ze strony Gminy Baranów podpis złożyła Wójt Gminy Bogumiła Lewandowska-Siwek. Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami kosztowała 23 mln zł, a Gmina Baranów pozyskała na ten cel 10 mln zł właśnie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Autorem projektu rewitalizacji jest Jacek Nesterowicz ze Szczecina, a inwestycję wykonała firma „Budonis” z Kępna. W ramach zadania zmodernizowano rynek, przekształcono starą szkołę w Dzienny Dom Seniora, na piętrze powstała biblioteka, wybudowano piękny amfiteatr i zmodernizowano pomieszczenia Urzędu Gminy. Uroczyste otwarcie miało miejsce w sobotę 23 września

Dzisiaj jest cudowny dzień

W uroczystości wzięli udział marszałek Krzysztof Grabowski oraz p. senator Ewa Matecka. Po przecięciu symbolicznej wstęgi głos zabrała p. Wójt. - Dziękuję wam wszystkim, że byliście cierpliwi, że to się tak długo działo. To jest praca wszystkich moich pracowników, bo mam wspaniały zespół, sama nic bym nie zrobiła – dodała. - Można stawiać pomniki na postumentach, później się przed nimi kłaniać, ale można stawiać i takie pomniki, które świadczą o naszej codziennej pracy, mówię o pracy samorządowej. I pani wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek stawia właśnie takie pomniki, które świadczą o jej pracy, o pracy jej współpracowników- przekonywał marszałek K. Grabowski. - Przyjechałam do państwa na zaproszenie pani Wójt z wielką radością. Z wielką radością, dlatego że wiem, że w Baranowie mieszkają ludzie mądrzy, pracowici i bardzo kreatywni. Ludzie, którzy dobrze rozumieją, czym jest samorząd. A samorząd to jest wspólnota, wspólnota celów, wspólnota potrzeb, wspólnota realizowania wszystkich zadań. Ale samorząd musi mieć lidera, żeby to wszystko się udało i żeby było zawsze zwieńczone sukcesem. I gmina Baranów może być dumna i może się szczycić, że ma wspaniałego lidera – powiedziała senator Ewa Matecka.

Koktajl nie tylko muzyczno-taneczny

Od wczesnego rana baranowski Rynek co rusz zmieniał oblicze. Najpierw 21 rodzinnych ekip ruszyło na poszukiwanie …18 baranków. Grę terenową o niewątpliwych walorach edukacyjno-geograficznych, czyli „Poszukiwanie Barana”, przygotowało Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów. Na trasie należało również popisać się umiejętnością układania puzzli, ze słowa „Baranów” ułożyć anagram, a także wykazać się sprawnością fizyczną. Przez całą bożą sobotę strażacy z miejscowej OSP z dumą prezentowali zasoby swej remizy – w tym trzy strażackie wozy. Strażacy zadbali również o to, by nikt tego dnia nie umarł z głodu. Frykasy ze strażackiego grilla oraz strażacki gulasz cieszyły się wielkim powodzeniem. Na muzycznej scenie zaprezentowały się różne zespoły, oferując bogaty w emocje muzyczny koktajl. Publiczność gromkimi brawami nagrodziła i „Wężyk Band”, i „Gramy”, i ,,Ad Libitum”. Część artystyczną dopełniła prezentacja Baranowskiego Studia Tańca. Gromkie brawa zebrała również Estrada Regionalna RÓWNICA z Ustronia, a wieczorem zaproszono wszystkich na seans filmowy pod chmurką. 

 Kalendarium

"Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami". Inwestycja kosztowała 23 mln zł. Gmina Baranów pozyskała na ten cel 10 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Autor projektu rewitalizacji to Biuro Projektowe „NeW Architekci” ze Szczecina.

  • 19 lipca 2019 roku podpisano umowę dotyczącą rewitalizacji centrum Baranowa. W imieniu Urzędu Marszałkowskiego dokument parafowała Marzena Wodzińska, natomiast ze strony Gminy Baranów podpis złożyła wójt Gminy Bogumiła Lewandowska-Siwek.
  • 27 października 2020 roku podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonawcą została korporacja "BUDONIS".
  • 12 maja 2020 roku podpisana została umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Umowę zawarto pomiędzy Gminą Baranów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Baranów Bogumiłę Lewandowską-Siwek a Biurem Inwestorskim Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu reprezentowaną przez Janusza Rybkę – prezesa zarządu.
  • 18 sierpnia 2023 r. obiekt został oddany do użytku.

Czytany 1213 razy
Więcej w tej kategorii: « JEDNO DOFINANSOWANIE - DWA BOISKA