ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW

17-11-2022 10:48

Gmina Baranów podjęła prace nad Strategią Rozwoju na lata 2023-2033 – dokumentu mającego charakter strategiczny, ukazującego najważniejsze kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego.

Jednym z pierwszych etapów opracowania Strategii jest skierowanie ankiety do mieszkańców w zakresie oceny obecnych warunków i jakości życia wraz ze wskazaniem lokalnego zapotrzebowania na realizację inwestycji i podejmowanie działań przyczyniających się do rozwoju Gminy. Etap ten pozwoli również ocenić poziom realizacji założonych kierunków strategicznych, wynikających z poprzedniej Strategii.

W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców do zapoznania się i wypełnienia ankiety dostępnej pod adresem: ANKIETA.

Wypełnienie ankiety zajmie niespełna 15 minut, a jej wyniki pozwolą władzom gminnym poznać poglądy, opinie i potrzeby społeczności lokalnej. Będą one podstawą do opracowania polityki rozwoju Gminy na kolejna lata, a także wskazywać będą na działania, dla realizacji których możliwe będzie pozyskanie środków zewnętrznych.

Ankieta jest całkowicie anonimowa, zaś jej wyniki będą publikowane jedynie w formie zbiorczej. Badanie ankietowe otwarte będzie w terminie od 18.11.2022 r. do 25.11.2022 r.

Czytany 364 razy