Samorząd (18)

Transmisja obrad Rady Gminy Baranów

04-12-2018 13:39

Dowiedz się więcej

Sołectwa

28-05-2018 09:02

Wykaz sołectw Gminy Baranów

Dowiedz się więcej

Wyniki głosowań

06-05-2018 18:24

Uchwała Nr I/1/2018 - http://bip.baranow.pl/?a=5764

Dowiedz się więcej

Nagrania z sesji

06-05-2018 18:23

Nagrania z sesji obrad Gminy Baranów.

Dowiedz się więcej

Terminy sesji

06-05-2018 18:22

Zawiadomienie o I sesji Rady Gminy Baranów: http://bip.baranow.pl/?a=5740

Dowiedz się więcej

Radca Prawny

03-04-2018 11:49

Dowiedz się więcej

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (RPA)

03-04-2018 11:48

Do zadań Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych należą sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej, a w szczególnośc

Dowiedz się więcej

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych (BO)

03-04-2018 11:48

Do zadań Biura Ochrony Informacji Niejawnych należą sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej, a w szczególności:

Dowiedz się więcej