Mieszkańcy (11)

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2022

20-12-2021 15:02

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Baranów na rok 2022

Dowiedz się więcej

PRZYPOMINAMY O TERMINACH PŁATNOŚCI

18-11-2021 09:27

Szanowni mieszkańcy, Urząd Gminy Baranów przypomina o zbliżających się terminach płatności

Dowiedz się więcej

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2021

09-12-2020 13:31

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Baranów na rok 2021

Dowiedz się więcej

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2020

09-12-2019 14:12

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Baranów na rok 2020

Dowiedz się więcej

DEKLARACJA I STAWKI ZA ODPADY

04-10-2019 07:32

Informacja dla mieszkańców Gminy Baranów

Dowiedz się więcej

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

26-06-2018 12:21

Dowiedz się więcej

Podatki i opłaty lokalne

28-05-2018 09:54

Podatki i opłaty lokalne

Dowiedz się więcej

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

09-05-2018 06:35

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

Dowiedz się więcej