GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA

01-06-2022 09:47

Ochotnicze straże pożarne w naszej Gminie to ogromny potencjał: ludzi, kompetencji i …odwagi. W 11 jednostkach pełni bezinteresowną służbę „Bogu na chwałę – bliźniemu na ratunek - prawie 800 druhów

Dwie jednostki – OSP Słupia oraz OSP Baranów – działają dodatkowo w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, co wymaga większych umiejętności i specjalistycznego sprzętu. W ubiegłym roku samorząd Gminy wsparł strażaków – ochotników kwotą 500 tys. zł. W sobotę 21 maja w OSP w Donaborowie odbył się Gminny Dzień Strażaka. Zebranych powitał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Baranowie dh Michał Balcer. Następnie głos zabrała Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek, która podziękowała wszystkim strażakom za dotychczasową współpracę. W dalszej części Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kępnie przypomniał, że maj jest miesiącem ochrony przeciwpożarowej. W kierunku strażaków i ich rodzin popłynęły również życzenia. - Z okazji Waszego Święta - dnia św. Floriana - pragnę wyrazić wdzięczność za pełną oddania pracę. Niech służba, którą pełnicie na co dzień, narażając własne życie, będzie źródłem dumy i radości oraz dobrze spełnionego obowiązku. Życzę Wam powodzenia i pomyślności w życiu zawodowym jak i prywatnym, bezpiecznych powrotów z akcji. Niech św. Florian ma Was zawsze w swojej opiece. W dalszej części na wszystkich zebranych czekał poczęstunek. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania jednostek oraz wspólnej integracji.

Czytany 472 razy