Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

06-09-2021 12:23

Powyższa ewidencja ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet – www.zone.gunb.gov.pl – nie wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Jeżeli nie ma się dostępu do Internetu deklarację można złożyć osobiście w urzędzie gminy właściwym dla lokalizacji zgłaszanej nieruchomości albo wysłać do urzędu listem poleconym. Każdy właściciel/zarządca będzie miał obowiązek złożyć deklarację do CEEB.

 Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw kiedykolwiek uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.

W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. będzie to 14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw.

 

Deklaracja zawiera takie informacje jak:

·         Imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby

·         Adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw.

·         Opcjonalnie numer telefonu właściciela lub zarządcy

·         Adres e-mail również opcjonalnie

·         Informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

 

Każdy może pobrać i wydrukować deklarację ze strony: www.zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ lub poniżej.

Oczywiście wersję papierową deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy Baranów.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.zone.gunb.gov.pl – szczególnie zakładki Aktualności, Do pobrania.

      

Formularz A - budynki i lokale mieszkalne

 

Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne

 

Czytany 503 razy