Modernizacja drogi w Feliksowie Modernizacja drogi w Feliksowie

DROGA W FELIKSOWIE

14-07-2022 08:41

Trwają prace przy modernizacji drogi w Feliksowie. Wykonawcą inwestycji jest Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. Koszt zadania to 1 032 376,45 zł.

Umowę na realizację tego zadania podpisano 7 kwietnia 2022 r. Przedmiotem umowy jest przebudowa drogi gminnej w Feliksowie o długości ok. 1070 m, (wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m z obustronnym poboczem gruntowym. Dodatkowo, wykonawca zobowiązany będzie do przełożenia zjazdów do posesji z kostki bitumicznej i płyt ażurowych, przestawienia znaków istniejących drogowych, regulacji wszystkich studzienek oraz zasuw na sieci wodociągowej i gazowej czy też do wykonania poboczy gruntowych od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego wraz z ich wyprofilowaniem i obsianiem trawą. Wszystkie prace mają zostań ukończone jeszcze tego lata.

(ems)

Czytany 479 razy