„MAKE LOVE NOT przemoc”

25-11-2021 10:16

Samorząd Województwa Wielkopolskiego dołączył do działań akcji "16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć". Akcja rozpoczyna się 25 listopada - tę datę Zgromadzenie Narodowe ONZ ustanowiło Światowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet - a kończy 10 grudnia, w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka. Celem światowej akcji jest podnoszenie świadomości dot. przemocy ze względu na płeć i sposobów jej przeciwdziałania, a także informowanie o formach udzielanego wsparcia w sytuacji przemocy na poziomie lokalnym oraz krajowym.

Więcej informacji znajduje się pod tym adresem: http://przemoc.edu.pl/

Czytany 200 razy