ŚWIADCZENIA RODZINNE - PRZYPOMINAMY

02-11-2021 13:57

OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022 będzie trwał od 01.11.2021 r. do 31.10.2022 r.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł i 764 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 złoży wniosek w okresie od 01.07.2021 r. do 31.08.2021 r. przyznanie i wypłata świadczeń za listopad 2021 r. nastąpi do dnia 30 listopada 2021 r.

W przypadku złożenia wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2021/2022 w okresie od 1 września do 31 października 2021 r., ustalenie prawa i wypłata świadczeń przysługujących za listopad i grudzień nastąpi do dnia 31 grudnia 2021 r.

Gdy wniosek o świadczenia rodzinne zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wszelkie informacje na temat świadczeń rodzinnych – składania wniosków, wymaganych dokumentów są udzielane, w biurze Świadczeń Rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie oraz pod nr tel. (62) 74 10 045 / (62) 74 10 046.

OSOBY KTÓRE JUŻ ZŁOŻYŁY WNIOSEK NIE ROBIĄ TEGO PONOWNIE!

Czytany 727 razy