SKORZYSTAJ ZE WSPARCIA DLA RODZIN PPGR !

18-10-2021 14:57

Jeśli jesteś potomkiem osoby pracującej w zlikwidowanym Państwowym Gospodarstwie Rolnym, i nadal mieszkasz na terenie Gminy Baranów, masz szansę otrzymać wsparcie w postaci komputera przenośnego dla swojego dziecka. Wystarczy ściągnąć jeden z załączonych plików, wypełnić je zgodnie ze stanem faktycznym i dostarczyć do UG Baranów. Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

Wypełnione oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Objazdowa 24, 63-604 Baranów do dnia 29.10.2021 r. (piątek), godz. 15:30. Więcej informacji udziela Referat Rozwoju, Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Gminy w Baranowie, tel. (62)7410030

UWAGA ! Złożenie oświadczenia nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia. Oświadczenia są niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU. "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"

 

Czytany 1736 razy