STYPENDIA SOCJALNE

21-08-2020 10:48

Urząd Gminy Baranów informuje, że w dniach od 01.09.2021 r. do 15.09.2021 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
na rok szkolny 2021/2022 zamieszkałych na terenie gminy Baranów 

Kryterium dochodowe zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1507) wynosi 528,00 netto na osobę w rodzinie.

Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów przyjmowane będą przez Centrum Usług Wspólnych w Baranowie, ul. Objazdowa 24, 63-604 Baranów
(obok „Chaty Baranowskiej”)

Więcej informacji pod numerem tel: (62) 74 10 053

 

Czytany 1471 razy