WAŻNA INFORMACJA DLA PODATNIKÓW

25-10-2021 09:38

Szanowni Państwo!
Ważna informacja dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz za gospodarowanie odpadami komunalnym

20 lutego 2021 roku weszła w życie kolejna nowelizacja Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ustawa nakłada na Organ Podatkowy nowe obowiązki.

Informujemy Państwa o bardzo ważnych zmianach, które mogą mieć istotne znaczenie dla podatników podatków lokalnych (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Obowiązkiem gminy jest między innymi prowadzenie działań windykacyjnych. W pierwszej kolejności wysyłanie upomnień. Przekazywanie informacji o zadłużeniu – tzw. czynności informacyjne mają charakter dobrowolny. Jeżeli jednak te działania nie spowodują wpłaty zobowiązań gmina ma obowiązek przekazania dalszej egzekucji do właściwych urzędów skarbowych. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy łączna wysokość zaległości nie przekracza kwoty 160,00 zł (dziesięciokrotność kosztów upomnienia), chyba że okres od upływu przedawnienia jest krótszy niż 6 miesięcy.

Szanowni Państwo, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów ma to szczególne znaczenie, bowiem przekazanie od 20 lutego 2021 roku egzekucji do urzędu skarbowego, będzie wiązało się
z poniesieniem przez Zobowiązanego – czyli osobę która nie zapłaciła podatku – dodatkowych kosztów.

  • wszczęcie postępowania egzekucyjnego czyli przesłanie tytułu wykonawczego do egzekucji zwiększa się z 40,00 zł, do 100,00 zł jeżeli nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej przez urząd skarbowy (przymusowe ściągnięcie należności).

To jednak nie koniec kosztów. Osoba która nie zapłaci podatku bezpośrednio do gminy zostanie obciążona także opłatą egzekucyjną – w wysokości 5 % – zapłata dobrowolna do urzędu skarbowego lub do wierzyciela lub 10% – zapłata zostanie wyegzekwowana przez urząd skarbowy. Ponadto Dłużnik będzie zobowiązany do zwrotu wydatków jakie urząd skarbowy poniesie w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną.

Są to opłaty tylko za jeden tytuł wykonawczy. Każdy następny to kolejne w/w koszty jakie poniesie zobowiązany.

 

Najłatwiej zobrazuje to przykład:

- jeżeli zaległość z tytułu podatku wynosi 200,00 zł - po wysłaniu do Państwa upomnienia nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej, a następnie wszczęcie postępowania egzekucyjnego – urząd skarbowy pobierze około 370,00 zł

Złożą się na to:

  • należność główna w kwocie 200,00 zł,
  • koszty upomnienia – 16,00 zł,
  • opłata manipulacyjna – 100,00 zł,
  • oplata egzekucyjna – przy 10% - 20,00 zł,
  • zwrot wydatków – 34,80 zł,
  • inne – wg. specyfikacji.


Należy podkreślić, że do urzędu gminy przekazana zostanie tylko należność główna plus koszty upomnienia i ewentualne odsetki. Opłaty pobierane przez urząd skarbowy nie są przekazywane do Urzędu Gminy. Stanowią one przychód budżetu państwa. Ministerstwo Finansów wprowadzając opłatę manipulacyjną uzasadniło to w następujący sposób: „opłata manipulacyjna oprócz refinansowania wydatków poniesionych przez organ egzekucyjny pełni funkcję prewencyjną i wychowawczą. Promując zachowania społecznie pożądane, wpływa na wzrost świadomości obywateli w zakresie terminowego wykonywania obowiązków”.

Jak wspomniano na wstępie tej informacji, prowadzenie egzekucji administracyjnej przez urząd gminy to obowiązek, a nie wybór.

Wspólnie możemy działać tak, aby te koszty nie powstały i nie narażały domowych budżetów na nieplanowane wydatki. Dlatego też, bardzo prosimy rzetelnie podejść do informacji jakie Państwu przekazujemy o istniejącym zadłużeniu. Także na decyzjach podatkowych, które corocznie Państwu wysyłamy jest informacja o kwocie zaległości lub nadpłaty. Należy jednak skontaktować się z urzędem, ponieważ podana tam kwota nie zawiera kosztów upomnień ani odsetek. Przed każdą ratą na stronie internetowej znajdować się będzie informacja o nadchodzących płatnościach.

Informacje dotyczące aktualnego stanu Państwa rozliczeń z tytułu podatków lokalnych uzyskacie Państwo 

  • telefonicznie pod numerami: 62 74 10 010 oraz 62 74 10 011,
  • e-mailowo wysyłając zapytanie na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przypominamy również, że każdy podatnik ma obowiązek zawiadomić Urząd Gminy w Baranowie o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby firmy, a po doręczeniu odpisu tytułu wykonawczego również urzędu skarbowego, jeśli nie zostanie to dopełnione może zostać nałożona kara pieniężna do wysokości 3.800 zł (art. 168d § 1 i § 3 pkt 1 ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji).

Gorąco zachęcamy do kontaktu! - Urząd Gminy Baranów

Czytany 1092 razy