KOMUNIKAT WÓJTA GMINY BARANÓW

02-11-2020 10:20

W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 oraz chęcią zapewnienia Państwu jak i pracownikom bezpieczeństwa i komfortu obsługi, Wójt Gminy Baranów zawiadamia, że od 02 listopada 2020r. będą roznoszone zawiadomienia o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą umieszczane w skrzynkach pocztowych. 

Wójt Gminy Baranów na podstawie uchwały Nr XX/146/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy zawiadamia, że wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, począwszy od miesiąca listopada 2020 r., stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 23zł za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny.

W związku z zaistniałą sytuacją nie ma konieczności składania nowej deklaracji.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić przelewem na numer rachunku bankowego : 03 8413 0000 0406 1311 2000 0015

Czytany 1872 razy